• Ngôn ngữ

 • Đường dây nóng

  Đường dây nóng: +8491 388 8158

 • Thay đổi tiền tệ của bạn

 • Slogan

  "Nơi Hội Tụ Những Vùng Đất Tứ Linh"

Tìm Kiếm Nâng Cao

0 ₫ đến 150,000,000,000 ₫

Chúng tôi tìm 0 kết quả. Bạn có muốn tải các kết quả bây giờ?
Tìm Kiếm Nâng Cao

0 ₫ đến 150,000,000,000 ₫

chúng tôi tìm 0kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

– Việc đăng tin trên website nhadatvietso.com là hoàn toàn miễn phí.    

– Người dùng đăng tin trên nhadatvietso.com tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, video. Chúng tôi có nhiệm vụ chuyển tải thông tin và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ các tin đăng này.

Điều khoản riêng về nội dung

– Chúng tôi sẽ xoá mà không cần thông báo những tin đăng có nội dung, hình ảnh, video vi phạm pháp luật của Việt Nam và Quốc tế. Đồng thời xoá cả tài khoản mà người sử dụng đã đăng ký nếu phát hiện sai phạm.

– Chúng tôi sẽ xóa mà không cần thông báo với những tin đăng có nhúng tên website hoặc đường dẫn vào nhadatvietso.com có nội dung xấu. Đồng thời xoá cả tài khoản mà người sử dụng đã đăng ký nếu phát hiện sai phạm.

– Tiêu đề và phần mô tả cho tin đăng không được trùng lặp, không được viết in hoa, không được viết tắt và lỗi chính tả.

– Tất cả giá cả trên nhadatvietso.com mặc định là đồng tiền Việt Nam (VND) với đơn vị tính mặc định là “₫” và chỉ nhập bằng số (không dấu chấm, không dấu phẩy, không viết bằng chữ) nên người sử dụng lưu ý nhập chính xác tránh nhầm lẩn giá.

– Hình ảnh của tin đăng là hình ảnh liên quan đến nội dung của tin đăng và không vi phạm bản quyền hoặc được sự cho phép của bên thứ ba.

– Không cho phép tải video lên website chúng tôi, người sử dụng chỉ được phép nhúng đường dẫn video từ Youtube hoặc Vimeo do bạn tải lên trước đó hoặc được sự cho phép của bên thứ ba (có hướng dẫn trong phần đăng tin trong tài khoản của bạn).

– Chúng tôi có quyền từ chối tin đăng trùng lặp bao gồm cả tiêu đề và nội dung, tất nhiên các tin đăng này sẽ bị ẩn trước khi xoá hoàn toàn khỏi trang nhadatvietso.com. Muốn tin đăng không bị trùng lặp người sử dụng vui lòng liên hệ chúng tôi để làm mới lại tin.

Thay đổi điều khoản sử dụng nhadatvietso.com có thể thay đổi điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi thông tin về cách của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để xem xét lại điều khoản sử dụng định kỳ và trở thành nhận thức của các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản sử dụng Bằng cách sử dụng trang nhadatvietso.com này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang nhadatvietso.com của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng của bạn trên trang nhadatvietso.com sau khi đăng các thay đổi điều khoản này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 • THAY ĐỔI TIỀN TỆ CỦA BẠN

 • The Most Popular Traffic Exchange
 • TÌM KIẾM NÂNG CAO

  0 ₫ đến 150,000,000,000 ₫

 • Đặt lại mật khẩu

 • MƯỜI PHÚT KIẾM TIỀN

  BTCClicks.com Banner
 • Banner